Die "Rappard" Familien
• Home Page • Die Ersten Rappards • Rappard_Linien • Rappard_Linien_2 • Rappard Table • Familientage • Dokumente • Links
Translations in NL, DE, F, E
Iodocus Rappardus, pastor (= dominee) van de Kerk te Wesel. Hij stierf in het jaar onzes Heren 1663. Hij werd 74 jaar oud en . bekleedds het ambt 48 jaar. Gij aanschouwt het gelaat van een grijsaard, geschonken door de Goddelijke Voorzienigheid aan Wesel om de Heilige Waarheden te doceren in een tijd, waarin de Spanjool de stadsmuren bezet hield. De veelvuldige verschrikkingen bereid­den hem veel zorgen.
Nu eens stonden strijd en verbanning als schrikbeeld voor ogen. Dan weer werd hij uit Gods Ruis en zijn eigen vertrouwde woonstee verdreven. Maar hij overwon alles, gesterkt door God, en hoedde zijn kudde vele jaren lang op lofwaardige wijze.
(H. v Lennep, graveur) 

Jodocus Rappard, Pfarrer von Wesel, ging im Jahre des Herrn 1663 heim.  Er war 74 Jahre alt und übte sein Amt 43 Jahre aus. Du blickst in das Antlitz und die Züge eines greisen Mannes, welchen die vorausschauende Fürsorge Gottes Wesel geschenkt hatte, damit er die heiligen Wahrheiten zu der Zeit lehrte, in welcher der Spanier die heimischen Mauern besetzt hielt. Mannigfache Schrecknisse bereiteten dem Manne viel Sorgen. Bald standen Streit und Verbannung als Schrekgespenster vor seinen Augen. Bald wurde er aus dem Gottes­haus und dem gewohnten Heim vertrieben. Aber alles uberwandt er, weil Gott ihn stark machte und betreute seine Herde viele Jahre hindurch in lobenswerter Weise.

Jodocus Rappardus, pasteur de l'eglise de Wesel, décédé A.D. 1663
a  l'âge de 74 et en service pendant 48 ans. Vous voyez Ie visage d'un vieillard donné par la Providence de Dieu pour instruir les Vérités Saintes à Wesel dans un temps où l'Espagnol tenait les murs de la ville.
Les horreurs variées causaient beaucoup de peines à l'homme. Parfois la lutte et l'exil lui menaçaient. Parfois il était chassé du temple et de sa maison propre. Neanmoins il a triomphé par la force de Dieu et il a gardé ses ouailles pendant des années nombreuses
.
Jodocus Rappardus, Minister of the church of Wesel, died A.D. 1663, 74 years old serving the Lord during 48 years. You behold the face of an old nan, who was given by the Providence of God to Wesel to teach the Wholy Truth in a time where the Spaniard kept the walls of the city. The various horrors caused great trouble to the man. Sometimes fight and exil appeared as a terror to the man. Sometimes he was chased away from the 'temple and. his safe home. But he overcame all evil by the Strength of God and tended his flock very praiseworthy.
Die Rappard Familien